Thông tin về chúng tôi

 

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Nam Hà

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, thị trấn EaT’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 0868.259.386
Email: gacnamha2009@gmail.com
Diện tích canh tác: Trên 100ha
Sản lượng dự kiến: 2.000 tấn/năm
Mùa vụ: Tháng 10 đến tháng 2 âm lịch
Phương thức sản xuất: Chuyên canh và xen canh